Sunday 7 June 2020  
   

ArchiMAID program gradbene fizike
Program gradbene fizike ArchiMAID

Webinar uporabe ArchiMAIDa

Tehnične risbe (.dwg)


Tehnične risbe   GDPR - Nameni uporabe

   GDPR - Pravice posameznika

Skoraj-nič energijske stavbe - kmalu nujnost
Print

AktivnaPasivnaHiša - najboljša varianta Skoraj nič-energijske stavbe

 • AktivnaPasivnaHiša, ki izrablja sončno in geotermalno energije ter temperaturno bariero po celotnem ovoju stavbe, v primerjavi s pasivno gradnjo za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje rabi precej manj energije.
 • AktivnaPasivnaHiša s trajno učinkovito toplotno izolacijo je v primeru prekinjene oskrbe z el. energijo energijsko povsem neodvisna in še vedno zagotavlja ugodje "pasivne hiše".
 • Tovrstno gradnjo je možno spremeniti celo v Plus energijsko stavbo.
 • AktivnaPasivna gradnja je primerna tudi za energijske sanacije obstoječih objektov, kjer se tehnologija prilagodi obstoječemu objektu in mikrolokaciji objekta.
 • Kot Pasivna hiša ima tudi AktivnaPasivna stavba vgrajeno "potresno varovalko" pod temeljno ploščo, ki je preračunana za posamezno lokacijo ter lastnosti stavbe.
 • Poleg ugodja bivanja AktivnaPasivnaHiša prinaša možnost vrtnarjenja na ovoju stavbe ali v njeni neposredni bližini skozi vse leto.
 • V hišah, kjer želimo ohranjati domačnost in prijeten občutek ognja, lahko vgradimo tudi kamin, temperaturo toplotne bariere pa temu primerno reguliramo.
 • AktivnaPasivnaHiša ohranja minimalno rabo energije tudi ob naravnem prezračevanju (odpiranju oken).
 • Investicijska vrednost AktivnePasivneHiše je pri maksimalnem obsegu uporabljene tehnologije primerljiva s Pasivno hišo, lahko pa je tudi precej cenejša.
 • AktivnaPasivnaHiša je lahko grajena v masivni izvedbi, ki je za slovenski prostor še vedno tradicionalna, lahko pa se izvede tudi za lahko montažno gradnjo, kjer pa je energijska učinkovitost zaradi manjše akumulacijske sposobnosti konstrukcijskih elementov nekoliko manjša.

AktivnaPasivnaHiša ponuja energijsko neodvisno gradbeno tehnologijo tako za hiše, stanovanjske bloke, kot tudi za poslovne stavbe, proizvodne hale, hotele, šole, bolnice, kulturne objekte… To je tehnologija tako za novogradnje kot tudi adaptacije oz. termomodernizacije obstoječih stavb. Sistem energijsko aktivne gradnje gre še korak dlje. Po celotnem obodu stavbe, pa tudi v rastlinjakih ob stavbi, omogoča gojenje rastlinja skozi vse leto brez pregrevanja poleti in podhlajevanja pozimi.

Raba energije za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je od 5 do 12 kWh/m2/leto. Da dosežemo cilj nizke rabe energije, sestavo konstrukcijskih sklopov priredimo klimatskim pogojem lokacije, pri čemer uporabimo manjše debeline toplotne izolacije kot pri pasivni gradnji. Raba energije v posameznem letu je odvisna od celoletnih temperatur oz. akumulacije toplote pod temeljno ploščo preko celega leta.

Seveda brez sistemskih rešitev in natančnega upoštevanja pravil gradnja Aktivne Pasivne Hiše ni zanesljiva. Domišljeni konstrukcijski sklopi skupaj s tehnologijo SOLINTERRA, povezani s pomočjo strokovnih načrtovalcev in izvedeni z rokami izkušenih mojstrov so garancija za optimalno SKORAJ NIČ-ENERGIJSKO HIŠO (ugodje bivanja v naravnem okolju, ugodna investicijska vrednost, minimalna raba energije, trajna kakovost vgrajenih izdelkov...), ki bo v kratkem obvezna za ves evropski prostor.

Gradnjo AktivnePasivneHiše prevzamemo od načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja pa do ureditve financiranja ter izvedbe in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Spremljanje gradnje AktivnePasivneHiše v živoPosebnosti gradnje AktivnePasivneHiše
Print
 1. zelo majhna temperaturna prehodnost konstrukcijskih sklopov zaradi temperaturne bariere ter optimalno nameščene toplotne izolacije zagotavlja minimalno rabo energije za ogrevanje in ohlajevanje,
 2. temperaturna bariera v ovoju stavbe učinkuje tako v zimskem kot letnem obdobju,
 3. z ločenimi tokokrogi temperaturne bariere dosegamo željene temperature v posameznih prostorih,
 4. odpadno toploto koristimo za ogrevanje rastlinjakov za sonaravno vrtnarjenje tekom celega leta,
 5. ...

Pomankljivost za Slovence: Gradnja AktivnePasivneHiše se izvaja s strokovno usposobljenimi ekipami in se žal ne more izvajati kot Sam svoj mojster, česar smo Slovenci že od nekdaj vajeni.Solinterra
Print

SOLINTERRA je sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja z izkoriščanjem sončne in geotermalne energije.

Pri tem sistemu ni klasičnega centralnega gretja in tudi ne toplotne črpalke. Sprejemniki sončne energije absorbirajo toploto, ki se jo shranjuje v zemeljskem hranilniku, ki je vgrajen pod hišo pri novogradnji, ter ob hiši v primeru adaptacije. Od tu pa se toplota vrača na obod stavbe med slojema toplotne izolacije in tu se ustvari toplotna bariera v katero konstantno dovajamo okoli 18°C toplo vodo. S tem pozimi preprečujemo vdor zunanjega hladu in poleti vdor vročine v stavbo. Z toplotno bariero in toplotno izolacijo zadržujemo notranjo temperaturo v stavbi ne glede kakšna je temperatura zunaj. Tudi pri ekstremnih  zunanjih temperaturah v prostorih občutimo ugodno temperaturo, ki jo lahko za vsak prostor posebej nastavljamo.

Odpiranje oken ali prisilno prezračevanje?

Po želji lahko odpiramo okna, saj konstantna temperatura oboda stavbe hitro povrne prvotno temperaturo prostora, pa čeprav bi bilo prezračevanje dolgotrajnejše.

V primeru, da imamo vgrajeno prisilno prezračevanje z rekuperatorjem zraka, odpiranje oken za prezračevanje ni potrebno.

Sistem prisilnega prezračevanja je izveden preko protitočnega koaksialnega inox izmenjevalnika cev-v-cevi, kjer izkoriščamo toploto odpadnega zraka za segrevanje svežega zraka z izjemno velikim izkoristkom. Ta izmenjevalnik je položen v zemlji pod in okoli stavbe kjer dodatno izkorišča temperaturo hranilnika in temperaturo zemlje.  Pozimi se zunanji hladni zrak , npr. -20°C, skozi zemeljski hladni hranilnik segreje na +12°C, nato pa se v toplem zemeljskem hranilniku s protitočno izmenjavo dogreje na +24°C ali več. Poleti je ravno obratno; izkoriščamo temperaturo zemlje +12°C za hlajenje. Vse to le z energijo sonca in zemlje, torej BREZPLAČNO!

Več tehničnih podatkov dobite pri podjetju z licenco za projektiranje in izvajanje sistema ISOMAX.Spremljanje izgradnje AktivnePasivneHiše na Dolenjskem v živo

Aktivna hiša, skoraj nič energijska hiša, temperaturna bariera

Polaganje toplotne izolacije FIBRANxps 400-L na zemeljski kolektor pod temeljno ploščo


Ravne strehe

Poševne strehe

Talne konstrukcije

Konstrukcije v zemlji

Notranja stena, strop


Copyright © 2020 Fibran Designed & Developed by Tessera

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Piškotki so tekstovne datoteke shranjene v vaš računalnik .

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih na naši strani si preberite.  Več informacij  Sporočila ne kaži več!