Tuesday 24 November 2020  
   
Rešitve temeljnih blazin
Inštalacije

ArchiMAID program gradbene fizike
Program gradbene fizike ArchiMAID

Webinar uporabe ArchiMAIDa

Tehnične risbe (.dwg)


Tehnične risbe   GDPR - Nameni uporabe

   GDPR - Pravice posameznika

Temeljna blazina, ki prepreči prehod plina radona
Print

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin brez barve, vonja in okusa. V zaprtih prostorih pa lahko njegova koncentracija skokovito narase in takrat lahko prične ogrožati zdravje stanovalcev. 

Raziskave in praksa tako kažejo, da je najbolje uporabiti radonsko zaporo. To rešitev smo pri FIBRANU dodatno raziskali in izpopolnili z FIBRANhydro ANTI RADON slojem. Ta je varno vgrajen v sistem SEISMIC temeljne blazine in se ob hidroizolaciji nahaja med dvema slojema trdne toplotne izolacije, tako da do poškodb ne more priti.

Rešitev v celoti temelji na zahtevah nizkoenergijske gradnje in temeljni plošči. Samo naučiti se moramo, kako načrtovati stavbe, ki bodo energijsko varčne in hkrati varne pred radonom. V pomoč smo pripravili dokument kjer je podrobno razloženo, kako se pred radonom zaščiti že med fazo načrtovanja. Več o sestavi SEISMIC temeljne blazine z ANTI RADON slojem si preberite tukajGradnja na temeljni plošči
Print
Gradnja nizkoenergijskih ter pasivnih stavb zahteva izredno kakovostno zaščito pred toplotnimi izgubami. Tovrstne objekte je potrebno brezhibno toplotno zaščititi po celotnem obodu, saj  toplotni mostovi niso dovoljeni. Temeljenje objektov na temeljni plošči omogoča energijsko učinkovito in cenovno optimalno gradnjo.
 
Pasovni temelji ali temeljna plošča?

Odločitev ZA temeljno ploščo pri stanovanjskih hišah...


Temeljenje PH na potresno ogroženem območju
Print

Projektni pospešek tal v SlovenijiSlovenija je v celoti opredeljena kot potresno ogrožena s projektnim pospeškom tal od 0,1g na SV in skrajnem JZ delu do največ 0,25g v Ljubljanski kotlini in na Kobariškem, zato je pri gradnji pasivnih ali bolje rečeno skoraj nič-energijskih stavb, ki se zaradi omejitve toplotnih izgub temeljijo s temeljno blazino, potrebno s pomočjo statika izbrati ustrezno potresno varno rešitev.

RešitveToplotna izolacija temeljne plošče v praksi
Print

Temeljna plošča omogoča izvedbo odličnega, neprekinjeno izvedenega energijskega ščita pod objektom, zato se pri gradnji nizkoenergijskih objektov odločamo za tovrstno temeljenje. S toplotno izolirano temeljno ploščo zmanjšamo možnost nastanka toplotnih mostov, pa hkrati dobimo masiven element, ki služi akumulaciji notranje toplote in s tem ohranjanju stabilne temperature prostora. V odvisnosti od želene energijske učinkovitosti vgradimo toplotno izolacijo debeline od 12 pa do 30 cm.

Gradnja na temeljni plošči je bolj ekonomična od gradnje na pasovnih temeljih ne samo zaradi učinkovite toplotne zaščite, temveč tudi zaradi manjših stroškov. Prednosti, kot so:

  • plitvejši izkop,
  • opaževanje (le) robu temeljne plošče,
  • enostavna armatura,

cenovno odtehtajo večjo porabo betona.

Postopek izvedbeDebeline izolacije pod temeljno ploščo
Print

Debeline FIBRANxps toplotno izolacijskih plošč različnih tlačnih trdnosti, ki se uporabljajo pod temeljno ploščo:

FIBRANxps 300-L : 50 do 200 mm (v Sloveniji zaradi potresnih obremenitev uporaba ni priporočljiva)
FIBRANxps 400-L : 80 do 200 mm
FIBRANxps 500-L : 50 do 180 mm
FIBRANxps 700-L : 80 do 120 mm

FIBRANxps SEISMIC 400-L : 120 in 200 mm
FIBRANxps SEISMIC 500-L : 120 mm
FIBRANxps SEISMIC 700-L : 120 mm

Podrobnejše informacije in kombinacije želenih, možnih in dovoljenih debelin si poglejte v nadaljevanju --->Informacija za statika - računska tlačna trdnost izolacije
Print

Računska tlačna trdnost posameznih proizvodov pod dolgotrajnimi obremenitvami ob upoštevani maksimalno 2% deformaciji po standardu EN 13164 in lokalnih standardih za aplikacije ÖNORM 6000 in DIN 4108-10.

Računska tlačna trdnost je računana za področja brez potresne obremenitve. 
V Sloveniji in na ostalih področjih, kjer je projektni pospešek tal ag najmanj 0,1 g, moramo upoštevati.....Omejitve, pod katere ne smemo
Print

Pri gradnji na potresno ogroženih območjih se je ob študiji Potresna varnost pasivnih hiš, ki jo je izdelala skupina izkušenih slovenskih konstrukterjev raziskovalcev, pokazalo, da moramo po Eurocode 8 pri projektiranju na izolacijski podlagi pozornost dodatno usmeriti na izbiro tehničnih karakteristik proizvodov, preveriti strižne sile v slojih ter možne pomike med posameznimi sloji. Graditi moramo na tako imenovani TEMELJNI BLAZINI z naslednjimi omejitvami:
Ravne strehe

Poševne strehe

Talne konstrukcije

Konstrukcije v zemlji

Notranja stena, strop


Copyright © 2020 Fibran Designed & Developed by Tessera

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Piškotki so tekstovne datoteke shranjene v vaš računalnik .

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih na naši strani si preberite.  Več informacij  Sporočila ne kaži več!